De kracht van grensdoorbrekende innovatie!

Laurence Heesterbeek, student aan de Vrije Universiteit, heeft tijdens zijn afstudeertraject Mourik en andere aannemers geraadpleegd voor zijn onderzoek naar het innoveren in de bouwsector. Hij heeft zijn uiteindelijke inzichten en conclusies gedeeld met ons. Dit is wel even het lezen waard. šŸ™‚

0 (1)

Voor mijn masteronderzoek voor de opleiding Parttime Master of Business Administration aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik onderzoek gedaan naar innovatie en innovatiestrategie om te komen tot meer radicale innovaties in de bouwsector. De bouwsector wordt vaak gezien als een sector die traag en weinig innoveert maar een groot deel uitmaakt van de Nederlandse, Europese en wereldwijde economie. Innovatie en dan vooral radicale innovatie kan daarom een enorme impact hebben.

Mijn interview met Pim den Hartog van het innovatieteam van Mourik heeft waardevolle data opgeleverd om te komen tot de interessante resultaten van mijn onderzoek. Hiervoor wil ik Pim en Mourik in het algemeen bedanken.

Hieronder een greep van mijn inzichten!

Dagelijks hebben we te maken met grenzen. Grenzen tussen landen, je persoonlijke grenzen, grenzen die afdelingen scheiden op je werk, grenzen tussen industrieƫn. Deze grenzen dienen dikwijls ter bescherming, maar kunnen daardoor ook beperkend werken. Dit geldt ook voor innovatie. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat voor succesvol innoveren juist grenzen overstegen moeten worden.

Branche-overstijgend innoveren is een manier om de innovatiekracht van de organisatie te vergroten. Er worden meer radicale innovaties geboren door specifieke kennis uit verschillende industrieƫn te combineren. Het gaat er hier dus vooral om dat de innovator verder kijkt dan het eigen netwerk, ecosysteem of industrie.

eth-zurich-2-720x720
Een voorbeeld van een technologie uit een andere industrie, gebruikt in de bouwsector
maxresdefault
Een voorbeeld van BMW waar de console geĆÆnspireerd is op de game-industrie

Het overstijgen van grenzen brengt wel uitdagingen met zich mee. Niet elke bedrijfscultuur is hetzelfde. Mensen spreken een andere taal of handelen met verschillende intenties. Dit is bij gezamenlijke innovatietrajecten tussen bedrijven uit verschillende industrieƫn niet anders. Het is daarom belangrijk om als samenwerkende partijen vooraf uit te spreken wat ieders verwachtingen zijn van het innovatieproces.

Ook de manier van innoveren moet besproken worden. Je kan namelijk tal van methodieken en processen gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld met elkaar het hele proces strak plannen met mijlpalen en tussentijdse investeringen. Je kan het ook helemaal ā€˜agileā€™ laten uitgroeien tot succesvolle business.

Het is belangrijk om van tevoren te bespreken of een van de partijen duidelijk de leidende partij is en hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Bij een gepland innovatieproces met een duidelijke leidende rol voor Ć©Ć©n partij kun je het beste kiezen voor een uitgebreider contract met een heel concreet gedefinieerd einddoel. Bij een vrijer innovatieproces werkt dit juist beperkend en zou bijvoorbeeld het vastleggen van de intenties al voldoende kunnen zijn. Afhankelijk van het proces en de verhoudingen kun je dus de beste contractvorm bepalen.

Ten slotte is het belangrijk om niet alleen betrokken te zijn bij innovatietrajecten binnen de eigen markt waar partners worden betrokken uit andere markten of industrieƫn. Het is ook heel leerzaam om als bouwbedrijf betrokken te zijn bij radicale innovaties voor andere industrieƫn. Het is dus belangrijk dat je als aannemer door potentiƫle partners gevonden wordt op basis van je innovatief vermogen om ook buiten de eigen grenzen te innoveren.

Mourik speelt goed in op het gevonden worden. Bij de zoektocht naar interessante bedrijven en innovatieve samenwerkingen voor het doen van onderzoek was het woord ā€˜innovatieā€™ in de eerste zin van de Mission Statement van Mourik niet te missen.

Laurence Heesterbeek