Nieuwe energie: nieuwe ronde, nieuwe kansen

In december 2015 hebben 195 landen, waaronder Nederland, het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Zij hebben ermee ingestemd de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Elk land moet eigen, nationale maatregelen nemen om het wereldwijd afgesproken doel te halen. In Nederland doen we dat door in juli met elkaar – overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen – een klimaatakkoord te sluiten. De focus van het nationale klimaatakkoord ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht.

Energietransitie
Dit alles is een enorme trigger voor de energietransitie van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Bij Mourik leveren we hieraan graag een bijdrage. Ook wij willen dat onze planeet leefbaar blijft. Maar hoe? Dat was en is nog steeds een grote uitdaging, die wij als Mourik InnoTeam uiteraard vol enthousiasme zijn aangegaan.

In een van onze Toekomstmakerssessies kwam onze collega Michel van Heist met ideeën over decentrale energie. Energie kan namelijk overal vandaan komen. Combineer dat met het feit dat Mourik in de toekomst haar eigen energie wil opwekken en daarmee niet alleen klimaatneutraal, maar zelfs klimaatpositief wil worden, en voilà: a business case is born! We hebben de verwachte ontwikkelingen op energiegebied in kaart gebracht en een plan geschreven voor onze energietransitie.Tijdens de stagegate, waarin we samen met directies bespreken met welke ideeën we concreet verder kunnen en willen gaan, hebben we dit gepresenteerd. Het resultaat: energietransitie is nu een officieel Mourik-innovatieproject!

Wat we al ondernomen hebben
In eerste instantie willen we zoveel mogelijk kennis uit onze eigen organisatie halen. Dus hebben we onderzocht wie hier al kennis van en ervaring mee heeft, en met welke klanten. We hebben onze collega’s gevraagd waar Mourik iets kunnen betekenen in deze ontwikkeling. En wat die ontwikkeling zou kunnen inhouden.

We zijn ook aan de slag gegaan met de KvK Addventured Challenge, waarin wij een oproep hebben gedaan aan mkb’ers om met ons mee te denken over decentrale energie en de uitdaging aan te gaan dit concreet te maken. Hier zitten we nog volop in. Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte!

Is jouw idee hét idee?!
Zoals je zult snappen, zijn we er nog lang niet. We zijn op de goede weg, maar kunnen altijd goede input gebruiken. Dus: heb jij over dit onderwerp nagedacht en denk je een bijdrage te kunnen leveren aan dit proces, laat het ons dan weten! Stuur een mailtje naar innovatie@mourik.com en een van de InnoTeamleden neemt contact met je op.

Hallo, ik ben Tropomi

Soms moet je afstand nemen om dingen scherp te kunnen zien. Dat geldt ook voor onderzoek aan onze eigen planeet aarde. Vanuit de ruimte observeert Tropomi dag in dag uit de lucht boven land en zee. Het brengt onder meer koolmonoxide, methaan, stikstofdioxide en ozon in kaart.

Tropomi is een satellietinstrument van Nederlandse makelij dat nauwkeuriger dan ooit de luchtkwaliteit onderzoekt. Het is het enige instrument aan boord van de Sentinel-5 precursor satelliet, die onderdeel uitmaakt van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus

De eerste beelden van Tropomi zijn binnen. Kijk hieronder de gave film!

Dit is een mooie mondiale stap naar een betere leefomgeving. Nu doorpakken met de oplossingen voor deze problematiek 😉

Het hele artikel is hier te lezen.

Innoveren doen we samen. Doe jij mee aan het Mourik van morgen? 

Mourik wil voorop lopen met innovaties voor de industrie en infra. Maar alleen samen kunnen we echt het verschil maken voor onze klanten. Nu en in de toekomst. Op het innovatieblog vind je alles wat te maken heeft met innovatie bij Mourik. We nodigen je graag uit om mee te denken en mee te praten, want innoveren doen we samen!

Meer weten over innovatie bij Mourik en meedoen aan het Mourik van morgen? Volg het innovatieblog! Klik dan op “Volg” rechts onderin je scherm!

The Future is Ours. Imagine what`s Next!

Rotterdamse haven emissieloos in 2050!

Dit soort berichtgeving sterkt onze innovatiekoers. Dit is tijdens de visiedag benoemd. Lees hieronder verder wat het Havenbedrijf in de komende 30 jaar ziet gebeuren.

“Een vrijwel, of tegen die tijd zelfs, geheel emissie- en geluidloze industrie en logistiek is dan realistisch. We zijn ons er nu bewust van dat groei in het industriële tijdperk gepaard is gegaan met ongewenste neveneffecten. In 2050 is er geen geluidshinder meer en ook geen luchtvervuiling of impact op het klimaat. Het besef groeit dat het moet en dat het ook kan.”

Voorsteven containerschip bij APM

“30 jaar geleden begonnen we net met de eerste PC’s, was er nog geen internet en was de mobiele telefoon nog tamelijk exotisch. Vergelijk dat met nu…. Zo moeten we ook naar 2050 kijken.”

Lees het volledige artikel verder hier

Nu we de toekomstbeelden helder hebben zijn, we de volgende stappen aan het zetten. Wat gaan wij bijvoorbeeld hierin betekenen? Welke ontwikkelingen zijn daarvoor nodig? Dit is waar we ook komend jaar met de innovatieclusters vol overgave mee bezig willen zijn!

The future is ours. Imagine whats next!